Vyber si prácu
v UNIQA GSC

DOTAZNÍK 

Na to, aby sme sa stali úspešným zamestnávateľom, kde sa zamestnanci cítia dobre sa snažíme vytvárať nielen vhodné podmienky, ale aj kvalitný a atraktívny sociálny program:

Pracovný čas

Pracovný čas

Každý človek má inú výkonnostnú krivku a túto skutočnosť si uvedomujeme aj my v
UNIQA GSC. Zamestnancom poskytujeme možnosť flexibilného pracovného času ako
aj prácu na kratší pracovný úväzok
.

Zdravie

Zdravie

”V zdravom tele zdravý duch!” - V zmysle tejto starej pravdy nám zdravie našich
zamestnancov nie je ľahostajné a preto sa aj v tejto oblasti o nich staráme. Pravidelné
preventívne a nadštandardné zdravotné prehliadky sú toho dôkazom.
V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou organizujeme 1 x do roka “Deň zdravia”,
kde majú zamestnanci možnosť dozvedieť sa o nových trendoch vo výžive a mnoho iných
zaujímavých informácií z oblasti starostlivosti o zdravie. Zabezpečujeme a podporujeme
pitný režim našich zamestnancov. Vzhľadom na sedavé zamestnanie je veľký záujem aj
o masáže :)

Šport

Šport

V ponuke športových aktivít sú okrem iného aj možnosti rôznych druhov cvičení,
návšteva posilňovne a plavárne, či prenájom športovej haly na futbalové tréningy a
ľadovej plochy na korčuľovanie.

Darčeky & gastro

Darčeky & gastro

Spokojnosť zamestnancov v UNIQA GSC určite zvyšujú rôzne druhy darčekových
poukážok, ktoré dostávajú zamestnanci niekoľkokrát do roka. Samozrejmosťou je aj
príspevok na stravu zamestnancov na elektronickú stravovaciu kartu v hodnote 7,80 €.

Vzťahy

Vzťahy

Tímového ducha a vytváranie lepších medziľudských vzťahov na pracovisku sa snažíme
utužovať organizovaním spoločenských akcií. Medzi tie najobľúbenejšie patria Firemný
deň, Firemný výlet, Letná slávnosť, Vianočná večera a rôzne kultúrne a divadelné
predstavenia. Pre radosť detí našich zamestnancov tradične pripravujeme Deň detí a
Mikulášske divadelné predstavenie.

Investície

Investície

Nemenej zaujímavým benefitom je aj prispievanie na Doplnkové dôchodkové
sporenie (3. pilier). UNIQA GSC umožňuje využívať výhodné zamestnanecké zľavy na
produkty a služby poisťovne UNIQA Slovensko.

Vzdelanie

Vzdelanie

Každý zamestnanec v našej spoločnosti má možnosť jazykového vzdelávania. K dispozícii má bezplatné interné jazykové kurzy alebo externý kurz s príspevkom od zamestnávateľa. Spoločnosť motivuje zamestnancov v zlepšovaní jazykovej úrovne aj prostredníctvom bezplatnej jazykovej certifikácie.

UNIQA GSC štartuje duálne vzdelávanie DUÁLNE VZDELÁVANIE

Od školského roka 2019/2020 k nám nastúpia na odbornú prax prví študenti denného pomaturitného štúdia v študijnom odbore Financie. Štúdium bude prebiehať na Obchodnej Akadémii v Nitre (2-ročné štúdium) a na SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce (3-ročné štúdium).

Viac informácií
UNIQA GSC štartuje duálne vzdelávanie