Vyber si prácu
v UNIQA GSC

DOTAZNÍK
Vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne

Vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne

Prioritnou činnosťou úseku SWS je vývoj, údržba a testovanie softvéru pre komerčné poisťovne patriace do skupiny UNIQA Insurance Group. Nosným produktom našej spoločnosti bol dlhoročne INAS, používaný na správu portfólia poistných produktov, poistných zmlúv, poistných udalostí, ako aj klientských údajov. Ku nemu sa postupne pridávali a prešli do popredia záujmu našich klientov moderné webové a mobilné aplikácie ktoré využívaju dáta a informácie z ďalších systémov našich klientov. Príkladmi takýchto aplikácií je myUNIQA, portál pre klientov UNIQA poisťovní, či CBN, aplikácia pre prípravu ponúk a prehľad zmlúv pre korporátnych klientov UNIQA.

Správa poistných zmlúv  a likvidácia poistných udalostí

Správa poistných zmlúv
a likvidácia poistných udalostí

Úsek CBS, ktorý vznikol v roku 2006, sa zaoberá správou poistných zmlúv a likvidáciou poistných udalostí klientov rakúskeho poisťovacieho koncernu. Zjednodušene sa dá povedať, že CBS je predĺženou rukou materskej poisťovacej spoločnosti UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni. Do tohto úseku spadá aj tím Human Resources (tím ľudských zdrojov).

Administratíva a riadenie spoločnosti

Administratíva a riadenie spoločnosti

Úsek BOS zabezpečuje administratívnu a prevádzkovú činnosť spoločnosti ako celku. 
Zahŕňa v sebe činnosti nasledujúcich oddelení: všeobecná správa, controlling, financie a účtovníctvo, PR a interný manažment.

UNIQA GSC patrí k jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v Nitrianskom kraji s pozitívnou perspektívou ďalšieho rastu.

Jej rozvoj by nebol možný bez vysoko kvalifikovaných a jazykovo pripravených pracovníkov, ktorí dokážu zvládnuť vysoké nároky na kvalitu práce v tvrdom medzinárodnom konkurenčnom prostredí. Preto spoločnosť trvale venuje pozornosť nepretržitému odbornému a jazykovému vzdelávaniu zamestnancov ako aj bohatému sociálnemu programu.

Vedenie spoločnosti

Dr. Reinhard Böck

Dr. Reinhard Böck konateľ spoločnosti

zodpovedný za úsek
Cross-Border Service

Dipl. - Ing. Thomas Brustbauer

Dipl. - Ing. Thomas Brustbauer konateľ spoločnosti

zodpovedný za úsek
Software Service

Ing. Tibor Zalabai

Ing. Tibor Zalabai konateľ spoločnosti

zodpovedný za úsek
Back Office Service

História spoločnosti UNIQA GSC

1991 Január

Založenie poisťovne Otčina (od roku 2001 UNIQA Slovensko)

1992 Október

Inštalácia poisťovacieho systému INAS v Otčine

1996 Marec

Založenie InsData spol. s r. o. , oddelením od poisťovne Otčina

1996 September

Začiatok činnosti InsDaty na Farskej ul. 30 v Nitre. Počet zamestnancov: 11

1996

Služby systému INAS pre 4 poisťovne

1997 Jún

InsData získava štatút IBM Business Partner pre IBM iSeries

1998 Júl

InsData preberá zodpovednosť za INAS v skupine UNIQA. Počet zamestnancov: 13

2001 November

InsData získala 31. miesto v rebríčku "Deloitte & Touche Central Europe Fast 50"

2006 September

Rozšírenie činnosti o Cross-Border Service v Bratislave. Počet zamestnancov: 55

2007 Október

Nové sídlo InsDaty na Palárikovej ul. 3 v Nitre. Počet zamestnancov: 84

2008 December

Počet zamestnancov: 156

2009 December

Počet zamestnancov: 247

2010 Október

Rozšírenie priestorov na Mostnej ul. 70 v Nitre. Počet zamestnancov: 310

2011

InsData oslavuje 15 rokov a dosiahnuté výsledky: vývoj IT aplikácií pre 10 poisťovní skupiny UNIQA, nenahraditeľná podpora pre UNIQA Rakúsko pri administratívnej správe poistných zmlúv a poistných udalostí. Prekročená hranica 350 zamestnancov.

2013 Február

Rozšírenie priestorov na ul. Fraňa Mojtu 26 v Nitre. Počet zamestnancov: 401

2014 December

Počet zamestnancov: 377

2015 December

Počet zamestnancov: 393

2016

InsData oslavuje 20 ROKOV. Počet zamestnancov k 1.5.2016 dosahuje číslo 407.

2017 Január

InsData prichádza na trh s novým a silnejším menom - UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

2017 September

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. prekročila hranicu 500 zamestnancov

2018 Október

Nové sídlo UNIQA Group Service Center Slovakia spol.s.r.o. na Mostnej 54 s počtom zamestnancov 190. Sídli tu oddelenie zdravotného poistenia.

2019 Jún

Počet zamestnancov: 601

2019 Október

Otvorenie novej pobočky v Prešove, v ktorej sídlia zamestnanci úseku CBS - Krankenversicherung