ANKETA
Najatraktívnejší
zamestnávateľ 2019

DAJTE NÁM HLAS

1. Osobné údaje

*
*

2. Kontaktné údaje

*
*
*
*

3. Vzdelanie

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

4. Pracovné skúsenosti

5. Ďalšie pracovné skúsenosti

6. Vaše požiadavky

7. Doplňujúce informácie