Vyber si prácu
v UNIQA GSC

DOTAZNÍK

Nevieš sa rozhodnúť,
čo po maturite?
Vyber si školu
i prácu súčasne!

Prihlás sa do programu duálneho vzdelávania
UNIQA GSC a získaj titul DiS a platenú prax
v jednej z TOP firiem na Slovensku.

Pošli svoj životopis v slovenčine a nemčine
na HR-UGSC@uniqa.at!

Nevieš sa rozhodnúť, čo po maturite? Vyber si školu i prácu súčasne!

UNIQA GSC odštartovala duálne vzdelávanie!

Od školského roka 2019/2020 k nám nastúpili na odbornú prax prví študenti denného pomaturitného štúdia v študijnom odbore 6310 Q Financie. V rámci duálneho vzdelávania spolupracujeme s Obchodnou akadémiou v Nitre a SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach. Záujemcovia o štúdium majú možnosť výberu jednej zo škôl.

Ako sa môžem prihlásiť?

 1. Talentové výberové konanie – Keďže počet miest študentov odbornej praxe v UNIQA GSC je obmedzený, máte možnosť prihlásiť sa do talentového výberového konania a to tak, že zašlete Váš štrukturovaný životopis v slovenskom a nemeckom jazyku emailom na HR-UGSC@uniqa.at.
 2. Prihlášky na pomaturitné štúdium v odbore 6310 Q Financie je potrebné odovzdať na sekretariáte príslušnej školy (dátum uzávierky prihlášok pre nasledujúci školský rok ako aj vzor prihlášky budú zverejnené na webových stránkach škôl):

Obchodná akadémia, Bolečková 2, Nitra

Email: oanitra@gmail.com,

Tel: 037/6580 081

Webstránka: https://oanitra.edupage.org/

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

Email: strodnto@doszm.edu.sk

Tel: 037/6423 070

Webstránka: https://doszm.edupage.org/

Prečo si vybrať práve pomaturitné štúdium v odbore Financie s odbornou praxou v UNIQA GSC?

 • kombinácia bezplatného 3-ročného štúdia a platenej odbornej praxe v renomovanej medzinárodnej spoločnosti;
 • po úspešnom ukončení štúdia získanie titulu „DiS.“ – Diplomovaný špecialista;
 • posilnené štúdium nemeckého jazyka a aktívne využívanie nemeckého jazyka počas odbornej praxe;
 • perspektíva získania pracovného miesta „Referent pre poistnú administratívu“ v našej spoločnosti po úspešnom ukončení štúdia.

Kto sa môže prihlásiť?

Podmienkou pre štúdium je maturitné vysvedčenie. Hlásiť sa môžu:

 • žiaci maturitných ročníkov stredných odborných škôl (SOŠ) a gymnázií;
 • absolventi SOŠ a gymnázií, ktorí maturovali v predošlých rokoch.

Zároveň dôležitou podmienkou pre odbornú prax v UNIQA GSC je znalosť nemeckého na mierne pokročilej úrovni (úroveň B1).

 

Prečo si vybrať práve pomaturitné štúdium v odbore Bankový pracovník s odbornou praxou v UNIQA GSC?

 • kombinácia bezplatného 4-ročného štúdia a platenej odbornej praxe v renomovanej medzinárodnej spoločnosti;
 • posilnené štúdium nemeckého jazyka a aktívne využívanie nemeckého jazyka počas odbornej praxe;
 • možnosť budúcej spolupráce.

Kto sa môže prihlásiť?

 • žiaci 1. ročníka študujúci štúdijný odbor Bankový pracovník na Obchodnej akadémii v Nitre.

Zároveň dôležitou podmienkou pre odbornú prax v UNIQA GSC je znalosť nemeckého jazyka na mierne pokročilej úrovni (úroveň B1).