Vyber si prácu
v UNIQA GSC

DOTAZNÍK 

Spoločnosť UNIQA Group Service Center má v Nitre novú pobočku. V poradí už štvrtú budovu priamo v centre mesta slávnostne otvorili vo štvrtok 8. novembra. Rovnako ako i ostatné budovy, aj táto má administratívny charakter a je určená pre 200 referentov spracovávajúcich poistné zmluvy pre rakúsky koncern UNIQA. Z budovy na Palárikovej sa do nových priestorov presunulo celé jedno oddelenie zaoberajúce sa spracovaním rakúskych poistiek v oblasti zdravotného a úrazového poistenia. Po presťahovaní si zamestnanci postupne zvykajú na nové moderné prostredie a prácu v tzv. „open office“ priestoroch.

UNIQA má v oblasti poisťovníctva už dlhoročnú tradíciu a je poisťovňou číslo jeden na rakúskom trhu. Spoločnosť UNIQA Group Service Center, do konca roku 2016 známa pod menom InsData, pôsobí v Nitre už dvadsaťdva rokov a neustále sa rozrastá. Zaoberá sa správou poistných zmlúv a likvidáciou poistných udalostí klientov rakúskeho poisťovacieho koncernu a rovnako poskytuje koncernu aj IT služby. Po rozhodnutí vedenia koncernu v lete v roku 2016 o presunutí ďalších pracovných miest z Rakúska na Slovensko, stála UNIQA GSC pred hneď dvojakým problémom – kde získať vyše dvesto nemecky hovoriacich nových pracovníkov a kam ich umiestniť. Rozhodla sa preto hľadať vhodné priestory, ktoré by boli v blízkosti jej troch prevádzok v centre.

A tak sa v júni 2017 začala výstavba polyfunkčného objektu, ktorý mal byť plne prispôsobený potrebám UNIQA GSC, pričom ukončenie stavby bolo plánované na koniec roka 2018. Vďaka vhodným poveternostným podmienkam a plynulým prácam na stavbe, sa vytvorili vhodné podmienky na posun termínu užívania budovy už od 1. októbra 2018.

Celý proces sťahovania a zariaďovania novej budovy mala na starosti vedúca všeobecnej správy, pani Zuzana Tannenbergerová. „Jeden rok na prípravu spustenia prevádzky sa zdá dostatočne dlhý čas. Znamenal však intenzívnu prácu so stavebnou firmou, architektom, následne realizáciou tendrov na všetky možné dodávky , od zariadenia až po zeleň.

„ Keď už bolo jasné, že stavba je pripravená na prevádzku, v priebehu septembra sa spustilo zariaďovanie. Zároveň sa tím ľudí do detailov zaoberal procesom sťahovania. Úloha znela – presťahovať 200 pracovníkov tak, aby v piatok o 12:00 hod. vypli svoje počítače a v pondelok o 6:00 hod. prišli na svoje nové pracovné miesta a mohli bez prerušenia pokračovať v práci. Bola to skutočná výzva. „Každý nám vravel, že takéto veľké sťahovanie trvá najmenej tri pracovné dni. Vďaka detailnej organizácii, tímovej práci, disciplíne našich zamestnancov a spoľahlivosti dodávateľov sa to zvládlo za jedno popoludnie,“ opisuje Tannenbergerová. Cez víkend sa už len dolaďovali detaily a zapájala technika.

Kancelária UNIQA GSC

Vybavenie najvyššieho štandardu

Novootvorená pobočka disponuje najmodernejším kancelárskym zariadením, ktoré zamestnancom poskytuje nadštandardný komfort pri práci. V rámci otvorených kancelárií sú na každom poschodí umiestnené tzv. multizóny, ktoré priestor opticky delia. Akustické panely utlmujú zvuky, a tak sa v otvorenom priestore môžu uskutočňovať pracovné porady, ktoré nerušia okolie. Zároveň sú vybavené potrebným technickým zariadením na video konferencie, tímové porady alebo stretnutia bez toho, aby ostatných rušili pri práci.

Vzdušné prostredie dopĺňa moderný dizajn, v ktorom prevládajú príjemné farby. Okrem toho sa tu nachádza množstvo oddychových zón, vonkajšie terasy a balkóny s nádherným výhľadom na mesto či hrad. Zamestnancom sú k dispozícii aj nadštandardne vybavené kuchynky a parkovacie miesta v garáži.

Vonkajšia terasa UNIQA GSC

Nemecký jazyk je dôležitý

Behom krátkeho času bolo personálne oddelenie spoločnosti schopné nájsť veľa nadaných ľudí. „Mnohí z nich sa s takouto prácou stretli po prvýkrát, no úspešne to zvládli, za čo si zaslúžia obdiv,“ vraví Martina Molnárová, ktorá má na starosti internú a externú komunikáciu. „Vďaka patrí aj stálym zamestnancov, ktorí si napriek stiesneným podmienkam počas realizácie projektu dokázali obdivuhodne plniť svoje každodenné pracovné povinnosti.

“UNIQA Group Service Center spracováva zmluvy v nemeckom jazyku, ktorý je jedným z hlavných predpokladov pre vykonávanie pozície referenta pre poisťovaciu administratívu a je zároveň aj vstupnou bránou profesijného a kariérneho rastu v spoločnosti. „Po zaškolovacom a adaptačnom období záleží iba na zamestnancoch, či sa vypracujú a zvládnu napríklad aj telefonickú komunikáciu s klientom v nemeckom jazyku alebo prevezmú i riadiacu pozíciu,“ objasňuje Jana Kosdiová, vedúca personálneho oddelenia.

Spoločnosť zamestnancom ponúka dvakrát do týždňa možnosť navštevovať bezplatne jazykové kurzy nemeckého jazyka v pracovnom čase a motivuje ich aj financovaním medzinárodných certifikátov Goetheho inšitútu.

Vnútorné priestory UNIQA GSC

Výhody aj pre matky

Spoločnosti záleží nielen na vzdelávaní zamestnancov, ale aj na pracovnej atmosfére. Pracovné dni sa im snaží spestriť výhodami, ako sú: výlety, ovocné dni, firemné večierky či športové akcie. Podujatie s názvom „Happy company“ umožňuje zamestnancom spoznať a vyskúšať špeciálne produkty zväčša gastronomického charakteru.

Vekový priemer pracovníkov je tridsaťpäť rokov, ztoho 86 percent žien. „Na zladenie a zvládnutie pracovných povinností a starostlivosti o deti poskytujeme možnosť kratších pracovných úväzkov. Ak pracovníčka odíde na materskú dovolenku, nemusí mať obavu, že sa nebude mať kam vrátiť,“ ubezpečuje Kosdiová. Aj počas materskej dovolenky dostávajú zamestnankyne pozvánky na firemné akcie ako napríklad vianočný večierok, či špeciálny informačný deň pripravovaný len pre ženy na materskej dovolenke, kde dobehnú zameškaný čas s kolegami a dozvedia sa novinky z pracovného sveta.

UNIQA GSC sa v minulosti už viackrát umiestnila na popredných priečkach a minulý rok dokonca vyhrala 1. miesto za najlepší výberový proces v kategórii veľké firmy v ankete RecruitRank Awards, organizovanej spoločnosťou Profesia. Vzhľadom na výnimočný prístup k zamestnancom aj vďaka výhodám a ústretovým podmienkam na pracovisku bola spoločnosť tento rok nominovaná aj v prestížnej ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ, kde za ňu môže hlasovať široká verejnosť.