Vyber si prácu
v UNIQA GSC

DOTAZNÍK 

V zdravom tele zdravý duch!” – V zmysle tejto starej pravdy nám zdravie našich zamestnancov nie je ľahostajné a preto sa aj v tejto oblasti o nich staráme. Pravidelné preventívne a nadštandardné zdravotné prehliadky sú toho dôkazom.
V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou organizujeme 1 x do roka “Deň zdravia”, kde majú zamestnanci možnosť dozvedieť sa o nových trendoch vo výžive a mnoho iných zaujímavých informácií z oblasti starostlivosti o zdravie. Zabezpečujeme a podporujeme pitný režim našich zamestnancov. Vzhľadom na sedavé zamestnanie je veľký záujem aj o masáže 🙂