ANKETA
Najatraktívnejší
zamestnávateľ 2019

DAJTE NÁM HLAS

Každý zamestnanec v našej spoločnosti má možnosť jazykového vzdelávania. K dispozícii má bezplatné interné jazykové kurzy alebo externý kurz s príspevkom od zamestnávateľa. Spoločnosť motivuje zamestnancov v zlepšovaní jazykovej úrovne aj prostredníctvom bezplatnej jazykovej certifikácie.