Vyber si prácu
v UNIQA GSC

DOTAZNÍK 

Vo vašej firme nastala na prvý pohľad viditeľná zmena, z InsData je po novom UNIQA Group Service Center Slovakia, spol.sr.o. (ďalej už len UNIQA GSC). Prečo?

Bolo to strategické rozhodnutie hlavne z pohľadu reštrukturalizácie našej materskej spoločnosti, v ktorej prichádzalo k zjednodušeniu manažérskej štruktúry a zároveň aj k spojeniu niektorých spoločnosti. Dvadsať rokov sme pôsobili v Nitre väčšinou ako softvérová spoločnosť, teraz sa postupne premieňame skôr na shared-service centrum. Chceli sme sa teda viac priblížiť k našej materskej spoločnosti, pokiaľ ide o samotnú značku. Naše nové logo nám takto jasne definuje aj nové ciele aj stratégiu celého koncernu.

Čo teda rebranding firme prinesie, čo od neho očakávate?

Pre nás je to užšie zomknutie sa s koncernom. Značka UNIQA je najsilnejšia v Rakúsku, kde je táto poisťovňa jednotkou medzi poisťovňami. Rovnako aj u nás je sila spoločnosti UNIQA významná a aj týmto názvom chceme upútať na seba pozornosť, ale na druhej strane sa chceme aj priblížiť k štandardom, aké má UNIQA. Vedenie koncernu rozhodlo, že do roku 2020 vznikne v Nitre zhruba dvesto nových pracovných miest v oblasti administrácie poistných činností. Novým názvom, ktorý je na trhu všeobecne známy, budeme ľahšie oslovovať ľudí.

Má takéto spojenie s materskou firmou dať signál aj navonok voči novým zamestnancom, ktorých plánujete pribrať do firmy?

Áno. Touto zmenou by sme chceli dať všetkým na vedomie, že sme integrálnou súčasťou veľkej rodiny UNIQA. Teraz nás je cca 470 zamestnancov a plánujeme sa rozšíriť na 650. S takýmto počtom pracovníkov sa dostaneme do rankingu veľkých spoločností v rámci koncernu.

V ktorej zložke spoločnosti budete hľadať nových zamestnancov? A nájdete ich v tomto regióne?

Stratégia je jasná, ročne máme prijímať až do 100 ľudí. To, že sme sa posilnili na úrovni rebrandingu, by bolo veľmi málo. Chceme získavať nemecky hovoriacich ľudí, ktorí majú chuť pracovať v medzinárodnej spoločnosti, chceme o nich zabojovať vo veľkej konkurencii, ktorá sa v Nitre rysuje. Chceme sa prezentovať nielen novou značkou, ale aj silným sociálnym programom, dobrými platovými podmienkami a nadštandardnými benefitmi, ktoré v rámci regiónu ponúkame. Máme aj veľmi atraktívne pracovné prostredie a sme výborne technicky vybavení.

Novými ľuďmi potrebujete posilniť informačnú alebo softvérovú časť vašej firmy?

Toto posilnenie je definované na úrovni cross-border service, teda na administráciu poistných zmlúv a poistných udalostí. V budúcnosti plánujeme práve tu priberať z Rakúska viac autonómnych činností, ako napr. aktívne telefonovanie a písomná komunikácia s klientami. K tomu potrebujeme jazykovo zdatných pracovníkov, ktorí ovládajú nemčinu na vysokej úrovni slovom i písmom, ktorí sa nezľaknú slangových výrazov, dialektov či hovorovej nemčiny.