ANKETA
Najatraktívnejší
zamestnávateľ 2019

DAJTE NÁM HLAS

V ponuke športových aktivít sú okrem iného aj možnosti rôznych druhov cvičení, návšteva posilňovne a plavárne, či prenájom športovej haly na futbalové tréningy a ľadovej plochy na korčuľovanie.