ANKETA
Najatraktívnejší
zamestnávateľ 2019

DAJTE NÁM HLAS

Tímového ducha a vytváranie lepších medziľudských vzťahov na pracovisku sa snažíme utužovať organizovaním spoločenských akcií. Medzi tie najobľúbenejšie patria Firemný deň, Firemný výlet, Letná slávnosť, Vianočná večera a rôzne kultúrne a divadelné predstavenia. Pre radosť detí našich zamestnancov tradične pripravujeme Deň detí a Mikulášske divadelné predstavenie.