Vyber si prácu
v UNIQA GSC

DOTAZNÍK 

Prečo RE:SPONSE?

Anglické slovo response znamená odpoveď – pre nás symbolizuje odpoveď UGSC na najpálčivejšie otázky udržateľnosti. Výber tohto slova pre symbol nášho loga bol zaujímavý aj preto, lebo predponou slova – RE (ktorú zámerne oddeľujeme dvojbodkou) vznikajú nové kombinácie slov, čím vzniká koncept rozmanitosti a univerzálnosti nielen v anglickom, ale aj v nemeckom či slovenskom jazyku 😉 Napríklad:

Staviame na pevných pilieroch

Projekt RE:SPONSE je postavený na 3 pilieroch spoločenskej zodpovednosti tzv. 3P modeli, ktorý skúma sociálny, environmentálny a ekonomický dopad činnosti organizácie na spoločnosť. Uvedomelé a zodpovedné spoločnosti si tento efekt uvedomujú a svojimi aktivitami minimalizujú ich negatívny dopad. UNIQA GSC je tiež jednou z nich.

Čo môžeme od projektu RE:SPONSE očakávať?

Projekt RE:SPONSE spája všetky tri uvedené piliere do jedného celku, vzájomne ich prelína a umožňuje nám plniť vytýčené ciele.

UGSC má zatiaľ rozpracovaný ekologický pilier. Je postavený na projekte Go Green, ktorý bol vedením spoločnosti odsúhlasený už v januári 2021. V rámci neho plánujeme realizovať množstvo zaujímavých aktivít a inovatívnych riešení, ktorými spoločne prispejeme k lepšej environmentálnej udržateľnosti.

Počítame samozrejme aj s vami – vašimi priateľmi, rodinami či známymi. Čím viac šikovných rúk, inšpiratívnych hláv a najmä dobrých sŕdc sa spojí, tým silnejšia bude naša odpoveď! 😉 Už teraz sa preto môžete tešiť na rôzne vzdelávacie aktivity, súťaže a množstvo UNIQÁtnej zábavy, ktorá navyše pomôže dobrej veci.

O všetkých aktivitách a ich uvedení do praxe vás budeme samozrejme včas informovať. A ako je už u nás v UNIQA GSC príjemným zvykom, radi sa necháme inšpirovať aj vašimi vlastnými kreatívnymi nápadmi, ako spoločne RE:AGOVAŤ na problematiku životného prostredia. Vašim podnetom preto dávame zelenú.

Veď v napredovaní a hľadaní zlepšujúcich riešení #smedoma.