ANKETA
Najatraktívnejší
zamestnávateľ 2019

DAJTE NÁM HLAS

Každý človek má inú výkonnostnú krivku a túto skutočnosť si uvedomujeme aj my v UNIQA GSC. Zamestnancom poskytujeme možnosť flexibilného pracovného času ako aj prácu na kratší pracovný úväzok.