Choose a job in UNIQA GSC

QUESTIONNAIRE

Spoločnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky

Prioritnou činnosťou úseku SWS je vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne patriace do skupiny UNIQA Insurance Group. Koncentruje sa najmä na systém INAS, ktorý je určený pre správu portfólia poistných produktov, poistných zmlúv a poistných udalostí, klientských, partnerských a účtovných údajov. V posledných rokoch sa dostáva do popredia vývoj moderných webových aplikácií nadväzujúcich na systém INAS.

Prioritnou činnosťou úseku SWS je vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne patriace do skupiny UNIQA Insurance Group. Koncentruje sa najmä na systém INAS, ktorý je určený pre správu portfólia poistných produktov, poistných zmlúv a poistných udalostí, klientských, partnerských a účtovných údajov. V posledných rokoch sa dostáva do popredia vývoj moderných webových aplikácií nadväzujúcich na systém INAS.

h1

h2

h3

h4

Spoločnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky

Prioritnou činnosťou úseku SWS je vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne patriace do skupiny UNIQA Insurance Group. Koncentruje sa najmä na systém INAS, ktorý je určený pre správu portfólia poistných produktov, poistných zmlúv a poistných udalostí, klientských, partnerských a účtovných údajov. V posledných rokoch sa dostáva do popredia vývoj moderných webových aplikácií nadväzujúcich na systém INAS.

  • Spoločnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky
  • Spoločnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky
  • Spoločnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky
  1. Spoločnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky
  2. Spoločnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky
  3. Spoločnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky
Vývoj a údržba softvéru  pre komerčné poisťovne

Vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne

Prioritnou činnosťou úseku SWS je vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne patriace do skupiny UNIQA Insurance Group. Koncentruje sa najmä na systém INAS, ktorý je určený pre správu portfólia poistných produktov, poistných zmlúv a poistných udalostí, klientských, partnerských a účtovných údajov. V posledných rokoch sa dostáva do popredia vývoj moderných webových aplikácií nadväzujúcich na systém INAS.

UNIQA GSC patrí k jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v Nitrianskom kraji s pozitívnou perspektívou ďalšieho rastu.

Jej rozvoj by nebol možný bez vysokokvalifikovaných a jazykovo pripravených pracovníkov, ktorí dokážu zvládnuť vysoké nároky na kvalitu práce v tvrdom medzinárodnom konkurenčnom prostredí. Preto spoločnosť trvale venuje pozornosť nepretržitému odbornému a jazykovému vzdelávaniu zamestnancov ako aj bohatému sociálnemu programu.

Spološnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky

Pracovný čas

Pracovný čas

Každý človek má inú výkonnostnú krivku a túto skutočnosť si uvedomujeme aj my v UNIQA GSC. Zamestnancom poskytujeme možnosť flexibilného pracovného času ako aj prácu na kratší pracovný úväzok.

Zdravie

Zdravie

”V zdravom tele zdravý duch!” - V zmysle tejto starej pravdy nám zdravie našich zamestnancov nie je ľahostajné a preto sa aj v tejto oblasti o nich staráme. Pravidelné preventívne a nadštandardné zdravotné prehliadky sú toho dôkazom. V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou organizujeme 1 x do roka “Deň zdravia”, kde majú zamestnanci možnosť dozvedieť sa o nových trendoch vo výžive a mnoho iných zaujímavých informácií z oblasti starostlivosti o zdravie. Zabezpečujeme a podporujeme pitný režim našich zamestnancov. Vzhľadom na sedavé zamestnanie je veľký záujem aj o masáže :)