Online dotazník

Zaujali sme Vás? Vaše žiadosti doplnené o profesný životopis posielajte elektronicky na
adresu HR-UGSC@uniqa.at, alebo vyplňte ONLINE FORMULÁR:

Osobné údaje
kontaktné údaje


Vzdelanie
Pracovné skúsenosti
Ďalšie pracovné skúsenosti
Vaše požiadavkyDoplňujúce informácie„Vaše osobné údaje budú spracované prevádzkovateľom UNIQA Group Service Center Slovakia spol. s r.o., Palarikova 3, Nitra za účelom možného pracovného pohovoru v rámci predzmluvného vzťahu podľa § 41 a nasl. Zákonníka práce. Oprávnenými osobami spracúvania Vašich osobných údajov sú zamestnanci HR oddelenia. Zodpovednou osobou je Mgr. Michal Brath, email: michal2.brath@uniqa.at , tel.kont.: 037 7760 567.

Vaše osobné údaje budú spracúvané najdlhšie po dobu dokončenia/ukončenia pracovného pohovoru, pričom nebudú prenášané do tretích krajín. Máte právo si kedykoľvek do okamihu ukončenia pracovného pohovoru (oznámenia rozhodnutia o výsledku pohovoru) uplatniť svoje práva uvedené na webstránke prevádzkovateľa „Podmienky ochrany osobných údajov“ (nižšie) ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ide o spracúvanie Vašich osobných údajov podľa § 41 Zákonníka práce ako tzv. predzmluvné vzťahy. V prípade neposkynutia Vašich osobných údajov nie je možne uskutočniť pracovný pohovor.


* Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné

Tento web používa súbory cookies na poskytovanie služieb, personalizovaných reklám a analýzu návštevnosti.