ANKETA
Najatraktívnejší
zamestnávateľ 2019

DAJTE NÁM HLAS

Spokojnosť zamestnancov v UNIQA GSC určite zvyšujú rôzne druhy darčekových poukážok, ktoré dostávajú zamestnanci niekoľkokrát do roka. Samozrejmosťou je aj príspevok na stravu zamestancov na elektronickú stravovaciu kartu v hodnote 5,10 €.