Vyber si prácu
v UNIQA GSC

DOTAZNÍK 

Keď sa pred tromi rokmi rozhodol viedenský koncern UNIQA, že do Nitry presunie prácu pre zhruba 200 nových zamestnancov, začalo sa hľadanie nových priestorov. Vedenie spoločnosti trvalo na tom, že ďalšia prevádzka by tiež mala byť v centre mesta. Blízkosť dôležitých inštitúcií, nákupných centier, bohaté stravovacie možnosti a dopravné spojenie sú benefity, ktoré vyhovujú najmä pracujúcim matkám, ktorých je v UNIQA GSC skoro 79 %.

Veľkorysé riešenie

„Nová budova mala spĺňať všetky moderné požiadavky na kancelárske priestory. Zohľadnili sa všetky pozitíva i negatíva z našich objektov a pri výbere nábytku sme zaangažovali aj zamestnancov,“ uvádza Zuzana Tannenbergerová, vedúca všeobecnej správy UNIQA GSC.

Spoločnosť požadovala napríklad reguláciu vykurovania tak, aby mohli byť časti budovy s rôznou orientáciou na svetové strany vykurované s inou intenzitou. Vopred sa stanovilo, koľ ko oddychových miestností či kuchynských zón je potrebné zriadiť. Zamestnanci vo svojich pripomienkach uvádzali aj možnosť otvárania okien či kvalitné tienenie budovy.

O tom, že je budova navrhnutá veľ koryso, svedčia aj terasy, ktoré z celkovej úžitkovej plochy 3 900 m2 zaberajú skoro 300 m2 . Sú umiestnené na všetky štyri strany, pričom prízemná slúži ako zimná záhrada, ďalšie dve na relax a terasové balkóny ponúkajú nádherný výhľad na centrum mesta. Pohľad na Svätoplukovo námestie a Hradný vŕšok oceňujú nielen návštevníci, ale aj zamestnanci, ktorým sa takýto pohľad na Nitru naskytne iba zriedkavo.

 

Reinhard Böck (konateľ spoločnosti), Martina Molnárová (Komunikácia & Sociálne Médiá), Jana Kosdiová (vedúca HR) a Tibor Zalabai (konateľ spoločnosti)

Premyslený open space

Ladenie každého poschodia do inej farby dáva zamestnancom v budove nenútenú, ale jednoznačnú informáciu, kde sa nachádzajú, pretože zariadenie je na všetkých poschodiach rovnaké. „Architekt predelil open space tak, aby zamestnanci boli čo najmenej rušení, mali možnosť utiahnuť sa do relax zóny alebo akusticky izolovanej multizóny a viesť neformálny rozhovor, poradu alebo videokonferenčný hovor,“ dodáva Z. Tannenbergerová.

V súčasnosti je budova už v plnej prevádzke. Hoci nie všetko je ešte dokonalé, postupne sa vychytávajú posledné nedostatky či veci, na ktoré nebol počas sťahovania čas. Keďže budova je projektovaná na kapacitu 220 pracovných miest, spoločnosť má tak rezervu pre ďalšie rozširovanie aktivít v budúcnosti.

Celý projekt novej budovy UNIQA GSC je príkladom, že účinné benefity nemusia mať vždy hmotnú podobu. Vypočutie si zamestnanca a zohľadnenie jeho názoru môže z budovy urobiť niečo viac než nehnuteľnosť a z firmy viac ako bežného zamestnávateľa.

Najatraktívnejší zamestnávateľ

UNIQA GSC sa stala Najatraktívnejším zamestnávateľom za rok 2018 v kategórii Centrá zdieľaných služieb, keď o tento titul súťažila s ďalšími 15 centrami. Anketu organizuje internetový portál Profesia.sk a jej cieľom je sprostredkovať skutočný pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na firmy, ich benefity a imidž. O víťazoch rozhoduje verejnosť, hlasovanie je transparentné a odráža skutočnú mieru atraktivity zamestnávateľa.

Podľa Jany Kosdiovej, vedúcej tímu HR, odráža úspech v ankete celú 22-ročnú históriu spoločnosti, ktorá je dôkazom vysokej kvality a profesionality jej zamestnancov. „Tí spoločnosť posunuli do prvej ligy v odvetví centier zdieľaných služieb. Silný sociálny program, moderné pracovné prostredie, profesionalita a jazyková vybavenosť našich zamestnancov nám umožňuje konkurovať firmám z celého Slovenska v tomto odvetví. Tieto atribúty z nás robia stabilnú, neustále expandujúcu a atraktívnu spoločnosť na trhu práce,“ hovorí J. Kosdiová. Ako UNIQA GSC motivuje svojich zamestnancov? „Pojem motivácia je odvodený od latinského slova movare, čo znamená hýbať sa, pohybovať sa. „Snažíme sa zamestnancov dať do „pohybu“ pestrou paletou benefitov, ako aj možnosťou vytvárať priestor na kvalitné vzťahy medzi kolegami, ktoré dokážu pretrvať dokonca aj po skončení pracovného pomeru,“ dodáva.